Project

Monitoring Gevolgen MSC Zoe

In de nacht van 1 op 2 januari 2019 tijdens een noordwesterstorm verloor het containerschip MSC Zoe minimaal 345 containers in de scheepvaartroute ten noorden van de Waddeneilanden. Het schip, met een laadcapaciteit van 19.000 containers, was onderweg van het Portugese Sines naar Bremerhaven met zo'n 8.000 containers aan boord. Achttien containers spoelden aan. Het merendeel (meer dan 300) van de verloren containers is op de zeebodem terechtgekomen.

Het Ministerie van LNV wil onderzoek laten doen naar de mogelijke gevolgen van de containerramp op het ecosysteem van de Noordzee en Waddenzee. Deze eerste tranche onderzoek richt zich op de massasterfte van zeekoeten, het onderzoeken van de doodsoorzaak van zeezoogdieren, en het registreren van plastics aangetroffen in drie surveys voor schelpdiermonitoring in de Waddenzee.

De doelstellingen van de drie onderzoeksonderdelen zijn:

  1. Zeekoeten: een nadere detaillering geven van de oorzaken van de massasterfte aan zeekoeten die kort na de containerramp MSC Zoe plaatsvond, door middel van sectie op 100 zeekoeten in samenwerking met UU-Dutch Wildlife Health Centre en WBVR.
  2. Zeezoogdieren: een nadere detaillering geven van de doodsoorzaak en het onderzoeken van de maaginhoud op de aanwezigheid van plastics, van 15 vers aangespoelde zeezoogdieren in samenwerking met UU-Dutch Wildlife Health Centre om te kijken of sterfte te maken heeft met de gevolgen van de containerramp MSC Zoe en om een referentiecollectie aan te leggen.
  3. Schelpdiersurveys: het volgens protocol registeren en beschrijven van aangetroffen plastics die mogelijk afkomstig zijn van de containerramp MSC Zoe, tijdens 3 schelpdiersurveys die WMR uitvoert volgens haar WOT in opdracht van LNV.

Publicaties