Project

Monitoring MRSA

MRSA blijft relevant voor EZ en VWS in verband met rapportages over het veelvuldig voorkomen, ondanks de afname in antibioticumgebruik en het voorkomen van nieuwe varianten van vee-gerelateerde (LA)MRSA die bij mensen voorkomen. Een recente studie van RIVM liet zien dat nog steeds in 100% van de varkenskoppels aan de slachtlijn MRSA wordt gevonden (op dierniveau was er 99% dragerschap).

Er worden ook nieuwe varianten van LA-MRSA CC398 beschreven die typische humane genen coderend voor immune evasion, welke een rol zouden kunnen spelen bij verspreiding tussen mensen. Dit kan het gevolg zijn van voorgaande evolutie van CC398 en opname van genen die overleven in en spreiding tussen mensen gemakkelijker maken. Naast het mecA-gen is ook nieuwe variant beschreven (mecC) in MRSA varianten gevonden in wilde en gezelschapsdieren.

Bovendien lijken in de humane surveillance sommige spa-typen veel minder voor te komen dan voorheen, zoals bijvoorbeeld t108, terwijl andere, zoals t034 juist toe lijken te nemen. Daarnaast komen humaan meer MRSA of unknow origin voor (MUO), ook bij LA-MRSA. Mensen die geen contact hebben met landbouwhuisdieren kunnen langdurig drager zijn van LA-MRSA.

Publicaties