Project

Monitoring voeding

Vanuit het oogpunt van voedselveiligheid en voedingskunde is het belangrijk om kennis te hebben van de inname van voedingsstoffen door Nederlanders. De kennis en trendanalyses kunnen worden gebruikt bij beleidsmaatregelen voor een gezondere bevolking en risicobeoordelingen in nationaal of EU-verband. Sinds de jaren tachtig worden hiertoe voedselconsumptiegegevens, meetgegevens en dagvoedingen verzameld. Deze data moeten worden geanalyseerd en aangevuld.

Aanpak

De algemene doelstelling van het project is om inzicht te krijgen in de inname van voedingsstoffen en de blootstelling aan een breed aantal contaminanten van volwassenen en kinderen in Nederland middels onderzoek van duplicaatvoedingen. Vervolgens worden de gegenereerde gegevens gebruikt voor risicobeoordelingen en beleidsmaatregelen door NVWA/RIVM.

Resultaten

De resultaten zijn analytische data waarvoor een passende vorm van rapportage wordt gezocht, maar minimaal wordt een overzicht van de resultaten in bijvoorbeeld Excel-vorm opgeleverd.

Noot: Dit project was tot en met 2020 nummer geregistreerd onder WOT-02-005-011.

Publicaties