Project

MONS opzet beschermingsplannen

In het Noordzeeakkoord (MONS-programma) is voorgesteld om beschermingsplannen op te stellen voor kwetsbare mariene soorten (of soortgroepen) en habitats. Beschermingsplannen bestaan uit een achtergronddocument met een overzicht van kennis en kennisleemtes, en uit aanbevelingen voor maatregelen. Als voorbereidende eerste stap wordt in dit project een generiek template voor de beschermingsplannen opgesteld en een lijst van relevante soorten, soortgroepen of habitats.

Voor het ontwerpen en uitvoeren van beschermingsplannen is er kennis over habitats en soorten nodig, die onderling vergeleken kan worden. In dit project wordt een format gemaakt met een wetenschappelijk deel, waarin een overzicht kan worden gegeven van kennis en kennisleemtes, en een beleidsdeel met beschermingsmaatregelen. Dit template zal later worden ingevuld door habitat- en soortenkenners. Relevante soorten en habitats zijn kwetsbare vogels, rifbouwende schelpdieren en wormensoorten, haaien en roggen, etc. In dit project zal ook bepaald worden welke soorten de hoogste prioriteit hebben.

Publicaties