Project

More Transport Fuels from Organic Residues (MOTOR) (Cofin)

De klimaatsdoelstelling van de EU voor de transportsector is een reductie van de CO2 emissie met 60% in 2050 met tegelijkertijd een verhoging van het gebruik van biobrandstoffen tot 3.5% van het totale gebruik. Deze brandstoffen moeten worden geproduceerd uit duurzame biomassa zoals beschreven in de Renewable Energy Directive II. MOTOR staat voor Meer Transport uit Organische Residuen en sluit daarmee naadloos aan op de klimaatdoelstellingen.

Het doel van MOTOR is een alternatief te bieden aan de transport sector daar waar de inzet van elektriciteit of waterstof niet geschikt is. In MOTOR worden vloeibare biobrandstoffen met een hoge energiedichtheid, geproduceerd uit duurzame biomassa. Deze biomassa bestaat uit cellulose-restfracties in de agro-industrie die niet geschikt zijn voor consumptie. De producten zijn lange koolwaterstof ketens die toegepast kunnen worden in de specifieke sectoren van zwaar wegtransport, zee en luchtvaart.


Het proces start met de voorbehandeling van papierslib als voorbeeld van duurzame biomassa. Speciale bacteriƫn die vooral i-propanol, butanol en waterstof uit suikers produceren, worden aangepast zodat deze cellulose uit papierslib kunnen gebruiken. De producten worden uit de fermentatie opgewerkt met een speciaal ontwikkelde en energiezuinige methode. Hierna worden de alcoholen gecondenseerd tot lange ketens in een chemisch proces. Tot slot wordt waterstof gebruikt om een reductie tot alifatische ketens met een lengte tussen 11 tot 19 C atomen te bewerkstelligen. Aan de hand van fysische en chemische eigenschappen van de eindproducten wordt een inschatting gemaakt van de potentiele toepassing als brandstof. Daarnaast wordt de markt verkend waar deze biobrandstoffen het best ingezet kunnen worden.

Resultaten

Alle resultaten worden gecombineerd in een process flow design voor een techno-economische evaluatie van de hele keten. MOTOR is een samenwerkingsverband van Smurfit Kappa, ECN, IMEnz, SeaNRG, Kuwait Petroleum Research and Development en HyGear met WFBR als coordinator en wordt gesubsidieerd in de programmalijn Biotechnologische conversietechnologie als innovatieproject in de RVO subsidieregeling Biobased Economy en Groen Gas.

Publicaties