Project

My local biobased house and household; re-evaluating the use of crops and wood from the perspective of everyday life

De transitie van het gebruik van fossiele grondstoffen naar biobased grondstoffen voor huizenbouw en gebruik in huishoudens omvat veel aspecten. Dit project analyseert het onderling samenhangen tussen: vereiste productkwaliteiten en -volumes, grondstofopties, schaal van verwerking, duurzaamheidsvoordelen en -effecten; en een plan van aanpak voor het opstellen van regionale waardeketens.   

Een groot deel van het materiaal en energieverbruik van huishoudens komt uit fossiele bronnen. Dit geldt niet alleen voor de (huizen)bouw, maar ook voor productie, transport en afvalverwerking van producten voor dagelijks gebruik zoals kleding, meubels en verpakkingen. In een biobased maatschappij zijn zulke grondstoffen vervangen door hernieuwbare biobased grondstoffen die voor een groot deel hergebruikt worden, met grote voordelen voor duurzaamheid en het klimaat. Vanuit klimaatperspectief zouden de grondstoffen zoveel mogelijk lokaal geproduceerd moeten worden. Dit vereist een grote verandering in de inrichting en gebruik van het landschap, waarbij zorgvuldig gekeken moet worden wat waar geproduceerd kan worden, met oog voor synergiĆ«n en compromissen op het gebied van biodiversiteit, bodemkwaliteit, leefbaarheid, aantrekkelijkheid van het landschap, etc. In dit project onderzoeken we opties voor waarde ketens die 

  • zijn gebaseerd op hout en houtige (onderdelen van) gewassen 
  • voor toepassing in huizenbouw en voor behoeftes van huishoudens 
  • lettend op benodigde kwaliteit en volumes van de grondstofstromen en de impact op verschillende aspecten van duurzaamheid en landschap (zowel positief als negatief) 
  • op zowel regionale (nationale) als lokale schaal (bijv. deel van een provincie) 
  • die bijdragen aan een duurzamere wereld. 

 

Publicaties