Project

Naar een robuuste MFL: van kennis naar actie

Dit project richt zich op het updaten van een aantal succesvolle publicaties over kansen en mogelijkheden in de multifunctionele landbouw (MFL) en het ontwikkelen van nieuw materiaal op basis van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen. We richten ons op bestaande en nieuwe multifunctionele ondernemers en ondernemers van de toekomst via het groene onderwijs (HBO en MBO).

Op dit moment heroriënteren veel agrarische ondernemers zich op de toekomst en vindt in een deel van de agrarische sector een sanering plaats. Een deel van deze ondernemers overweegt om zich te gaan richten op multifunctionele landbouw. Om de kans op succes te vergroten is informatie en goede begeleiding voor deze ondernemers belangrijk. Het ‘instapniveau’ om in de MFL actief te worden is in de loop van de afgelopen jaren fors omhoog is gegaan. Zomaar vanuit een agrarisch bedrijf hiermee starten is steeds ingewikkelder doordat flinke eisen gesteld worden aan de ondernemer en de onderneming zowel vanuit brancheorganisaties als vanuit consumenten. Daar is een gedegen voorbereiding en scholing voor nodig. Voor ondernemers die niet eerder geopereerd hebben in de MFL is relevante informatie niet zomaar beschikbaar in hun netwerk.

Tijdens de looptijd van de taskforce Multifunctionele landbouw (2008 – 2012) en het BO 0nderzoeksprogramma multifunctionele landbouw (2000 -2016) zijn verschillende publicaties verschenen. Deze publicaties waren gericht op verschillende aspecten en deelsectoren van de multifunctionele landbouw. Het materiaal is in sommige gevallen echter achterhaald en niet meer up to date. Daarnaast is er sinds 2016 in andere projecten en trajecten nieuwe kennis ontwikkelt en zijn nieuwe initiatieven, financieringsconstructies en/of nieuwe business modellen ontwikkeld die niet of onvoldoende beschreven zijn en daarmee niet beschikbaar voor (potentiële) multifunctionele ondernemers. Er is behoefte aan nieuw materiaal waarin de laatste stand van zaken en ontwikkelingen zijn meegenomen.

We richten ons met de ontwikkeling van dit materiaal op de huidige multifunctionele ondernemers, op ondernemers die overwegen met multifunctionele landbouw aan de slag te gaan en op nieuwe intreders in de landbouw die vaak multifunctionele bedrijven opzetten gericht op de verbinding tussen boer en burger. Deze laatste groep ontwikkelt vaak nieuwe innovatieve concepten gebaseerd op ervaringen die zij buiten de landbouw hebben opgedaan en brengen daarmee nieuwe innovatiekracht in de landbouw. Om dat goed te kunnen doen hebben zij behoefte aan kennis en inzichten over de multifunctionele landbouw.

Bij de ontwikkeling van nieuw materiaal en het updaten van bestaand materiaal worden deze doelgroepen verbonden via de netwerken van de partners in deze PPS en specifiek via kennis bijeenkomsten met ondernemers waarbij de focus ligt op delen van kennis en het ophalen van vragen en knelpunten die in de praktijk leven.

Publicaties