Project

NAPRO Grazy Daisy

GrazyDaisy heeft tot doel om innovatieve, resilient, en duurzame biologische systemen te ontwikkelen voor melkvee, gebaseerd op weidegang en de opfok zoveel mogelijk van het kalf bij de koe, in verschillende economische en agro-ecologische situaties in Europa.

GrazyDaisy is een Europees onderzoeksproject dat wordt uitgevoerd door een consortium van 15 partners afkomstig uit 8 landen. In Nederland richt het onderzoek zich met name op vormen van koe-kalf contact tijdens de opfok, en op speenmethodes (stoppen met melk drinken, en het verbreken van de sociale band tussen koe en kalf). Een ander belangrijk onderwerp is de invloed van de vroege opfok van het kalf bij de koe op het melkveebedrijf van oorsprong op aspecten van welzijn van het kalf op het vleeskalverbedrijf.

Publicaties