Project

Natte Natuur in Noord-Nederland

Dit project heeft tot doel het inzicht te verbeteren hoe slimme monitoring in de toekomst kan worden ingezet om het effect van vernattingsmaatregelen op de broeikasgasbalans (CO2 en CH4) van gebieden met een natuurfunctie beter in te schatten en door te vertalen naar herziene emissiefactoren. Dit wordt gedaan met  een mobiele test pilot in Noord-Nederland. Voorts wordt ingezet om beschikbare ruimtelijke gegevens over vegetatie, hydrologie, bodem, broeikasgassen en beleidsopgaven te ontsluiten.

Landgebonden broeikasgasemissies verklaren 3-4% van de jaarlijks gerapporteerde emissies in Nederland. Met natte natuur is een groot deel van de geambieerde emissiereductie voor landgebruik uit het Klimaatakkoord realiseerbaar (0,4-0,8 Mton jr-1). Vanuit drie verschillende perspectieven  is er behoefte om inzicht te krijgen over de koolstofsink potenties van zoete natte natuur: (1) het klimaatakkoord; (2) Vrijwillige markt voor koolstofcertificaten en (3) De nationale jaarlijkse emissie registratie van broeikasgassen.

Projectdoelen 2020/21

  • Het inzicht verbeteren hoe slimme monitoring in de toekomst kan worden ingezet om het effect van vernattingsmaatregelen op de broeikasgasbalans (CO2 en CH4) van gebieden met een natuurfunctie beter in te schatten en door te vertalen naar herziene emissiefactoren door de uitvoering van een mobiele test pilot in Noord-Nederland. Belangrijk nevendoel is om tot een ontwerp te komen van dit mobiel teststation die economisch omgaat met budget en menskracht, en die relatief eenvoudig is te verplaatsen tussen verschillende gebieden van natuurterreinbeheerders.
  • Beschikbare ruimtelijke gegevens over vegetatie, hydrologie, bodem, broeikasgassen op nationaal niveau vertalen naar een regionale situatie.

Publicaties