Project

NEFERTITI

NEFERTITI (Networking European Farms to Enhance Cross Fertilisation and Innovation Uptake through Demonstration) richt zich op versnelling en empowerment van de verspreiding & benutting van innovaties in de land- en tuinbouw. Kernelementen hierin zijn het versterken van peer-to-peer learning (boeren leren van boeren), het verbeteren van praktijkdemonstraties en het op regionaal en Europees niveau verbinden van demobedrijven. Hierin wordt voortgebouwd op en gebruik gemaakt van kennis en tools uit het EU-project PLAID.

In 17 landen worden op 10 inhoudelijke innovatiethema's 45 nationale/regionale hubs van demo-bedrijven gevormd i.s.m. betrokken actoren als adviseurs, toeleverende industrie en onderzoekers.

Nederland zet Hubs van demo-bedrijven op gericht op de volgende onderwerpen:

  • Optimal soil quality in arable crops (including feed crops)
  • Crop sensing & variable rate applications
  • Improved nutrient use efficiency in horticulture
  • water use efficiency in horticulture

Voor Nederland betekent het dat we op deze onderwerpen

  1. Een verbeterde doorwerking van innovaties krijgen
  2. De verbinding tussen praktijk en onderzoek versterken
  3. Betere praktijkdemos krijgen (handvaten om het leren te versterken)
  4. Buitenlandse ervaringen hierin kunnen benutten

De 45 nationale Hubs en 10 thematische Europese netwerken worden ondersteund door een monitor- en leerprogramma, een webbased kennisplatform en een dialoog met Europese regios gericht op lange termijn door-ontwikkeling.

WPR richt zich op het opzetten van de Hubs van demobedrijven en op het versterken van praktijkdemonstraties en brengt kennis in uit het EU-project PLAID. WFBR draagt bij aan het webbased kennisplatform, voortbouwend op hun kennis uit het EU FP7 project VALERIE.

Vanuit Nederland zijn daarnaast de projectpartners Provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland samen leiders van een werkpakket gericht op de rol van Beleid voor de duurzame continuïteit van inbedding van deze Hubs en thematische netwerken.

Publicaties