Project

NEXOGENESIS

Water, energie, voedsel, en ecosystemen (WEFE) zijn onderling verbonden in een complex systeem dat beïnvloed wordt door klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen. Daarbij stagneert de economische ontwikkeling door beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en concurrentie uit andere werelddelen. NEXOGENESIS ontwikkelt: een coherent, multidimensionaal beleidsondersteunend raamwerk voor het adresseren van (a) sociaaleconomische en klimaatveranderingen, (b) het gedrag van stakeholders en (c) grensoverschrijdende conflicten.

Het raamwerk wordt ontwikkeld voor en gevalideerd door stakeholders, beleidsmakers en academici. Daarnaast wordt een online Self-Learning Nexus Assessment Engine (SLNAE) ontwikkeld met reinforcement learning, voor het ondersteunen van water gerelateerd beleid in de WEFE nexus. Tot slot wordt een WEFE Nexus Footprint ontwikkeld. Met 5 casestudies zal de betrokkenheid van stakeholders gegarandeerd worden. Hiermee draagt NEXOGENESIS bij aan betere beleidsuitvoering voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), Green Deal voor klimaat en water. Met de SLNAE kunnen bedrijven met waterintensieve productieprocessen kunnen sneller en makkelijker anticiperen op weersextremen wateroverlast of -droogte en bij te dragen aan de lange termijn beleidsdoelen

Publicaties