Project

Nexogenis

Water, energie, voedsel, en ecosystemen (WEFE) zijn onderling verbonden in een complex system dat beïnvloed wordt klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen. Daarbij stagneert de economische ontwikkeling door beperkte beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen en concurrentie uit andere werelddelen. NEXOGENESIS ontwikkelt: (a) een coherent, multidimensionaal beleidsondersteunend raamwerk voor het adresseren van sociaaleconomische en klimaatveranderingen, het gedrag van stakeholders en grensoverschrijdende conflicten. Het raamwerk is ontwikkeld voor en gevalideerd door stakeholders, beleidsmakers en academici. Daarnaast wordt een Self-Learning Nexus Assessment Engine (SLNAE) ontwikkeld met reinforcement learning, voor het ondersteunen van water gerelateerd beleid in de WEFE nexus. Tot slot wordt een WEFE Nexus Footprint ontwikkeld.

In 5 casestudies zal de betrokkenheid van stakeholders gegarandeerd worden alsmede de validatie van de projectresultaten. Hiermee draagt NEXOGENESIS bij aan betere beleidsuitvoering en snellere beleidsprocessen voor het realiseren van Europese beleidsdoelstellingen zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), Green Deal voor klimaat en water.

 

Publicaties