Project

Nieuwe bijproducten in het kader van de kringlooplandbouw

In het voorjaar van 2020 zal een tussenrapport Nieuwe bijproducten in het kader van de kringlooplandbouw worden opgeleverd. Dit rapport is tot stand gekomen in het project Risicos van en controle op (nieuwe) bij-, rest- en afvalproducten die worden gebruikt in de diervoederketen (WOT-02-004-049).

Binnen dit project is een literatuurstudie uitgevoerd, zijn 3 keyplayers (SecureFeed, Wageningen UR Livestock Research, GMP+ International) geïnterviewd en is een enquête uitgezet die is ingevuld door NVWA, een oleochemisch bedrijf, 3 verwerkers van bijproducten, 6 bedrijven die onderzoek doen aan bijproducten, 2 ingenieursbureaus met betrekking tot bijproducten, 2 brancheorganisaties op het gebied van bijproducten, GreenDeal en 2 mengvoederfabrikanten. De uitkomsten van het onderzoek zijn in het tussenrapport verwerkt.

Binnen het budget dat voor dit project beschikbaar was, was het mogelijk om bovengenoemde zaken (resultaten literatuuronderzoek, informatie uit interviews en enquêtes) beschrijvend weer te geven. Het is echter nodig om daar nog een slag in te maken, o.a. qua logische ordening, kritische evaluatie en het samenbrengen van alle informatie (er zijn o.a. ook lijsten verzameld van de producten die de afgelopen 3 jaar door GMP+ en SecureFeed zijn toegelaten) en vervolgens ook het trekken van conclusies en het doen van aanbevelingen. Dit zal in het vervolgproject worden uitgevoerd. Hierbij zal ook specifiek aandacht worden besteed aan de vraag welke contaminanten (bv. dioxines, zware metalen, pesticiden, planttoxines, mycotoxines, antibiotica, GMOs) in de nieuwe bijproducten terecht zouden kunnen komen en op de risicos van stapeling van deze contaminanten door hergebruik van producten.

Publicaties