Project

Nieuwe Eiwitten

Wereldwijd worden we geconfronteerd met milieu- en gezondheidsproblemen. Het milieu wordt bijvoorbeeld aangetast door toenemende CO2 emissies, klimaatverandering en afnemende biodiversiteit. Gezondheidsproblemen uiten zich bijvoorbeeld in obesitas, en toenemende welvaartsziektes zoals hart- en vaatziektes en diabetes.

Één van de belangrijkste oorzaken van de milieu- en gezondheidsproblemen zijn consumptiepatronen. Het belang en de urgentie van meer duurzame en gezonde alternatieven, en de balans tussen duurzaam, gezond en veilig voedsel, wordt de laatste jaren steeds breder onderkend. De laatste jaren is zowel vanuit de praktijk als de wetenschap de belangstelling voor een duurzamer dieet toegenomen.

Zo zien we verschillende nieuwe producten (zoals de Vegetarische Slager) en initiatieven (zoals vloggers rondom duurzaam en gezond eten) en steeds meer wetenschappelijke artikelen over mogelijke toepassingen, de impact en de acceptatie van consumenten. Ondanks de beweging en de erkenning is er nog veel te winnen. Het huidige consumptiepatroon in Nederland is nog verre van duurzaam.

Doel van het project

Dit onderzoeksprogramma focust op het beter begrijpen hoe (bepaalde) consumenten zijn te bewegen tot het maken van duurzamere en gezondere voedingskeuzes. Het hier voorliggende onderzoeksprogramma stelt zich ten doel bij te dragen aan het vinden van wegen naar een gebalanceerd duurzaam, gezond en veilig eiwitdieet. Dit eiwitdieet moet meer in overeenstemming zijn met de Schijf van Vijf dan het huidige consumptiepatroon dat van veel Nederlanders doorgaans is.

In dit programma willen we het inzicht vergroten in welke factoren van invloed zijn op de keuzes van consumenten met betrekking tot plantaardige en dierlijke eiwitten, en voor wie en hoe acceptatie van een andere, meer plantaardige, eiwitbalans te stimuleren is.

Idealiter hebben wij aan het eind van het programma inzicht in welke factoren specifiek een rol spelen in duurzame eiwitconsumptie: (onderzoeksproject 1), hoe deze factoren verschillen voor doelgroepen (onderzoeksproject 2), hoe deze factoren veranderen over de tijd (onderzoeksproject 1 en fase 2), en welke mogelijke interventies onder deze factoren hangen (onderzoeksproject 2) en effectief blijken (onderzoeksproject 3 en 4 en fase 2).

Publicaties