Project

NKS- Satellietwaarneming en Ensemblemodellering

Een belangrijke beperking van de huidige modelleringssystemen is het feit dat de ammoniak en stikstofoxiden emissie-informatie statisch is (jaarkaarten met sectorafhankelijke tijdprofielen). Doordat in de huidige ammoniak- en stikstofoxidenemissie modellering hiermee geen rekening wordt gehouden kunnen deze afwijken van de werkelijke emissies.

Een belangrijke beperking van de huidige modelleringssystemen is het feit dat de ammoniak- en stikstofoxidenemissie-informatie statisch is (jaarkaarten met sectorafhankelijke tijdprofielen). De emissie-informatie houdt dus geen rekening met intrinsieke afhankelijkheid van omgevings- (weers)omstandigheden, geeft alle subsectoren dezelfde aard en houdt geen rekening met de temporele emissievariabiliteit, welke tevens ruimte sterk kan verschillen. Doordat bij de huidige ammoniak- en stikstofoxidenemissie modellering hiermee geen rekening wordt gehouden kunnen deze afwijken van de werkelijke emissies. In dit project willen we (ons begrip van) de ruimtelijke en temporele variabiliteit in emissies, en de resulterende concentraties en depositie, van ammoniak en stikstofoxiden onder wisselende meteorologische omstandigheden verbeteren.

Publicaties