Project

Ondersteuning professionalisering geitenhouderij Bonaire

Het welzijn en de welvaart van de BES eilanden en hun bewoners zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de natuurlijke omgeving. Loslopende geiten richten veel schade aan op de BES eilanden waaronder erosie. Ook in het Beleidsplan natuur en milieu Caribisch Nederland 2020-2030 staan doelstellingen om dit probleem aan te pakken. De BES eilanden werken aan het verwijderen van loslopende geiten uit de natuur en op Bonaire -parallel daaraan- het ontwikkelen van een meer professionele geitenhouderij.  

De BES eilanden werken aan het verwijderen van loslopende geiten uit de natuur en op Bonaire -parallel daaraan- het ontwikkelen van een meer professionele geitenhouderij.  Wageningen Livestock Research is bij de voorbereiding daarvan op Bonaire betrokken geweest en wordt nu gevraagd op afroep ondersteuning te geven aan dit en gelijkaardige BES projecten.

Publicaties