Project

Onderzoeksmethodiek en indicatoren vermaatschappelijking van natuur

In dit project wordt een set aan indicatoren samengesteld die kan worden ingezet de maatschappelijke betrokkenheid bij de natuur in kaart te brengen, met een focus op de rol van burgers. Deze indicatoren worden in een tweede fase van dit project ook toegepast in de praktijk.

In het natuurbeleid zijn er naast concrete biodiversiteitsdoelen ook doelstellingen geformuleerd om het beleid te verbreden richting de samenleving. Hierbij gaat het om doelen om (1) de maatschappelijke betrokkenheid bij natuur te vergroten en (2) natuur en economie met elkaar te verbinden.

Het monitoren van de voortgang op deze verbredingsdoelen is in de huidige situatie complex en vraagt om concrete handvaten. Het doel van dit project is daarom om een set aan indicatoren samen te stellen die passen bij de hybride vorm van het natuurbeleid en die concreet kunnen bijdragen aan het in kaart brengen van de voortgang op verbredingsdoelen in het Rijksnatuurbeleid met een focus op de rol van burgers. Aanvullend doel is om deze ook toe te passen binnen het Nederlandse natuurdossier om zo een aantal concrete inzichten te kunnen bieden in de stand van zaken. Hiervoor zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld:

1) Met behulp van welke indicatoren kan de rol van burgers in de verbreding van het natuurbeleid worden geƫvalueerd?

2) Welk inzicht bieden deze indicatoren in de rol van burgers m.b.t. de verbredingsdoelen in het natuurbeleid?

Dit project bestaat uit twee fasen. In fase 1 wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een aantal indicatoren om de voortgang op verbredingsdoelen in kaart te kunnen brengen. Dit gebeurt in een interactief proces met beleidsmakers en onderzoekers om de concrete toepassing vorm te kunnen geven. In de tweede fase worden de ontwikkelde indicatoren gebruikt om in de praktijk de rol van burgers m.b.t. de verbredingsdoelen in het natuurbeleid in kaart te brengen.

Publicaties