Project

One Health European Joint Programming, projectonderdeel SIMEX

Bij een uitbraak van een ziekteverwekker (zoals bijv. recent het coronavirus), zijn vaak meerdere sectoren betrokken, zoals diergezondheid, humane gezondheid en voedselveiligheid. In Nederland (en ook in andere Europese landen) zijn verschillende instituten betrokken bij verschillende sectoren. Tijdens de simulatie-oefening in dit project zullen de verschillende deelnemende instituten gezamenlijk werken aan een gesimuleerde uitbraak van een ziekteverwekker in voedsel.

Het doel van de simulatie is om deelnemende instituten te laten oefenen met een uitbraaksituatie binnen het One-Health perspectief. Tijdens de simulatie-oefening zal de nadruk liggen op hoe relevante data beschikbaar komt en gedeeld wordt, hoe er goed samengewerkt kan worden en op deze manier kan er inzicht verkregen worden in de voorwaarden voor een efficiënte en goede aanpak van de uitbraak.

Potentiële hiaten

Met name potentiële hiaten of gebreken in de samenwerking zullen binnen de looptijd van het project geëvalueerd worden zodat deze verbeterd kunnen worden en deze kennis benut kan worden in de toekomst bij een daadwerkelijke uitbraak.

Dit project (SIMEX) is een nieuw deelproject van het One Health EJP, waarvoor eerder cofinanciering is aangevraagd en reeds goedgekeurd door EU (start Jan 2018).

Publicaties