Project

Online Learning Resource and Community Biobrandstoffen

In een Biobased en Circulaire Economie zijn bio-grondstoffen nodig. Bio-grondstoffen zijn van groot belang voor de vergroening van de chemische industrie. De inzet van biobrandstoffen voor zwaar transport kan als versneller (launching customer) werken voor de groeiende vraag naar bio-grondstoffen voor de chemie. Tegelijk dragen biobrandstoffen bij aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de ambities gesteld in de KIA Landbouw, Water & Voedsel.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen omvat 28 leden, die biobrandstoffen op de markt (willen) brengen. Het platform bouwt een gedeelde kennisbasis op voor verdere marktversterking en groei. Het Platform bundelt de belangen en vragen vanuit het bedrijfsleven voor een open learning resource.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen, W-FBR en het onderwijs vinden het belangrijk dat werkenden én studenten uit diverse opleidingen iets weten over biobrandstoffen. Voor chemici en chemisch technologen omdat het een alternatieve grondstof is. Voor transport-gerelateerde opleidingen omdat biobrandstoffen één van de opties zijn voor verduurzaming van de transportsector. Voor de agrifood-sector omdat het een afzetmarkt is voor (tweede generatie-) biomassa. Voor milieukundigen omdat biobrandstoffen bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

In dit project wordt een Open Learning Resource gebouwd met korte kennisclips vanuit Wageningen Food & Biobased Research, Avans, HAN / HanzeHogeschool en de bedrijfsleden van het Platform Duurzame Biobrandstoffen om studenten en werkenden te leren over biobrandstoffen. Overkoepelend op de  7-8 kennisclips komt een overkoepeld verhaal over de pros en cons van biobrandstoffen.

Beleidsmedewerkers zijn een secundaire doelgroep omdat zij vaak in hun werk te maken hebben met beleidskeuzes, vergunningen en subsidies m.b.t. biobrandstoffen.

De Open Learning Resource wordt Engelstalig, publiek toegankelijk en gratis beschikbaar. Avans vormt met de kennisclips een korte MOOC via het platform van het Centre of Expertise Biobased Economy (www.coebbe.nl). Het bereik van de kennisclips wordt dan vele malen groter omdat studenten studiepunten kunnen verdienen met de volgen van de MOOC. Andere deelnemers zouden een certificaat kunnen krijgen.

Publicaties