Project

Ontwikkeling analysemethoden voor EU meststoffen

Fertilizer Product Regulation 2019/1009 is in 2019 gepubliceerd en vervangt in 2022 de huidige EU-wetgeving meststoffen 2003/2003. Ter controle van de gestelde eisen zijn geharmoniseerde bemonsterings- en analysemethoden nodig. CEN is door EC gevraagd dit proces op zich te nemen. Lidstaten zijn gevraagd om inhoudelijke experts beschikbaar te stellen om op die manier een bijdrage te leveren. 

Fertilizer Product Regulation 2019/1009 is in 2019 gepubliceerd en vervangt in 2022 de huidige EU-wetgeving meststoffen 2003/2003. Naast de kunstmeststoffen komen in de nieuwe wetgeving ook organo en organo-mineralen meststoffen voor, samen met bodemverbeterende middelen en biostimulanten. Voor controle en handhavingsdoeleinden zijn geharmoniseerde bemonsterings- en analysemethoden noodzakelijk. Op verzoek van EC voert de CEN dit proces uit met inzet van inhoudelijke experts vanuit de verschillende lidstaten. In 2020 en 2021 is met name gewerkt aan het vaststellen de protocollen van de verschillende methoden, zodat die medio 2022 beschikbaar zijn als de wetgeving van kracht wordt. In de navolgende jaren zullen de prestatiekenmerken van de methoden vastgelegd worden op basis van metingen door laboratoria in de verschillende landen. 

Publicaties