Project

Ontwikkeling chemisch-analytische geurmeetmethode voor toepassing in veehouderij - Optimalisatie en validatie methode

Geur bestaat in het algemeen uit een groot aantal verbindingen die bij zeer geringe concentraties al sterke prikkels kunnen veroorzaken. Omdat toenmalig beschikbare chemisch-analytische methoden ontoereikend waren is vanaf ca. 1980 een sensorische aanpak ontwikkeld die heeft geresulteerd in een Europese norm voor het vaststellen van geurconcentraties (EN13725). Deze sensorische meetmethode is een belangrijke pijler van de Rgv. In de praktijk levert deze meetmethode echter grote problemen op. Daarvoor is een technologische doorbraak nodig in de chemisch-analytische aanpak.

Het doel van dit project is het optimaliseren en valideren van een chemisch-analytische methode voor geurconcentraties in stallucht van varkens die voldoende reproduceerbaarheid, en toepasbaar maken van de ontwikkelde chemisch-analytische methode voor het evalueren van geurreducerende technieken in de varkenshouderij.

Publicaties