Project

Ontwikkeling op biologie gebaseerde modellen mens en dier

Computermodellen voor de opname en bloed/orgaanconcentraties van stoffen zijn nodig voor een proefdiervrije inschatting van gevaren van chemische stoffen. Om dergelijke modellen toe te passen voor regulatoire doeleinden, is transparantie in de onderliggende modelcodes en inputgegevens een voorwaarde. In dit project worden modelcodes en inputgegevens verzameld voor een openbaar beschikbare database van EFSA en toegepast in relevante case-studies.

Het project heeft als doelstelling om modelcodes en inputgegevens voor computermodellen die de opname en bloed/orgaanconcentraties van stoffen simuleren (zogenaamde Physiologically-based-kinetic (PBK)-modellen) te verzamelen uit de publiek openbare literatuur voor de mens (verschillende levensfases), proefdieren en landbouwhuisdieren.
Deze gegevens zullen worden opgenomen in een openbaar beschikbare database die door EFSA wordt beheerd. Toegang tot modelcodes en inputgegevens in een openbaar beschikbare database verhoogt de transparantie van PBK-modellen, wat belangrijk is voor het toepassen van dergelijke modellen voor regulatoire doeleinden.

In dit project worden de verkregen gegevens gebruikt in case studies voor relevante voedselveiligheidsvraagstukken zoals het voorspellen van overdracht van voer naar producten en het maken van een vertaalslag van in vitro gemeten toxische effecten naar de mens. De mogelijkheden en beperkingen van de PBK-modellen zullen hierbij op een transparante manier zichtbaar gemaakt worden.

Publicaties