Project

Ontwikkeling vereenvoudigde methoden laag-risico middelen

Laag-risico middelen staan in de politieke belangstelling (o.a. via de Green Deal die EZ met stakeholders heeft gesloten). De politiek wil dat de toelating van deze middelen verantwoord gebeurt maar wil ook dat de toelatingsdrempel van laag-risico middelen zo laag mogelijk is. 

Zo weinig mogelijk milieurisico's

Zowel de Europese Commissie als LNV willen dat gewasbeschermingsmiddelen zo weinig mogelijk milieurisico's met zich mee brengen. Laag-risico middelen staan daarom in de politieke belangstelling. Dit kunnen zowel middelen zijn van biologische oorsprong (microbiele middelen, plantextracten etc.) maar ook chemische middelen (feromonen, vetzuren voor onkruidbestrijding, etc.).

Noodzakelijke gegevens

De toelating van laag-risico middelen loopt regelmatig tegen beperkingen aan omdat er gegevens gevraagd (data requirements) worden waarvan het de vraag is of die wel nodig zijn voor de beoordeling van de milieurisico's. Dit belemmert soms de introductie van laag-risico middelen in de landbouwpraktijk.

Daarom wordt in dit project onderzocht of het wel nodig is om gegevens te vragen over de effecten van microbiele middelen op het bodemleven. 

Publicaties