Project

Oogsten zomerse kaswarmte met warmtepomp

Met een warmtepomp het gasverbruik voor het verwarmen van de kas volledig vervangen door de met collectoren in de zomer geoogste zonnewarmte, die is opgeslagen in een aquifer. De CO2-uitstoot op broeibedrijven wordt hiermee nihil.

Een voorlopige analyse van het oogstsysteem voor zonnewarmte van Ruijter Bloembollen B.V. in een zomers leegstaande kas, laat zien dat er in een gunstig jaar zoals 2018 (qua instraling en temperatuur) met de collectoren voldoende warmte met water op een temperatuur van >40 Celsius geoogst kan worden om daarmee de bollen te drogen en te bewaren. Het deel van de van eind april tot eind oktober ingestraalde zonne-energie dat op deze manier geoogst wordt is echter beperkt (minder dan 20%). Om de ingestraalde zonne-energie ook voor het verwarmen van de kas tijdens de broei van tulpen te kunnen gebruiken dient een veel hoger percentage geoogst te worden. Dit kan, maar de temperatuur waarop dit dan kan worden opgeslagen ligt dan echter veel lager (20 30 Celsius), waardoor een veel groter volume aan water nodig is. Hiervoor is seizoensopslag in een aquifer een oplossing. Om hiermee de kas in de winter op de juiste temperatuur te brengen is het gebruik van een warmtepomp dan noodzakelijk. Doordat de warmtepomp voor het verwarmingssysteem van de kas de warmte van 20 30 Celsius (opgeslagen in aquifer) naar b.v. 40 - 50 Celsius (verwarmingssysteem van de kas) pompt is de COP hoger dan wanneer vanaf grondwatertemperatuur (9 13 Celsius) gewerkt wordt.

Publicaties