Project

Opdracht beloonsystemen Visserij

In 2022 wordt de Noordzee Ecosystem Overview van ICES geactualiseerd. Dit adviesproduct geeft beschrijving van het ecosysteem, het beheer en menselijke druk op het systeem. 

Tot nu toe gaven de Ecosystem Overviews vooral de ecologische en milieu aspecten weer. Ecosystemen zijn echter sociaal-ecologische systemen waardoor het niet volstaat om alleen te laten zien welke menselijke druk er is, maar ook hoe belangrijk ecosystemen zijn vanuit een sociaal-economische context. In 2021 is er een begin gemaakt om sociaal-economische indicatoren onderdeel te maken van de Ecosystems Overviews, te beginnen bij sociaal-economische indicatoren voor de commerciele visserij. In de Celtic Ecosystem Overview is een overzicht opgenomen van de visserij-inspanning vanuit iedere visserijhaven in deze regio en de aanlandingen van de schepen die in het gebied opereren voor deze havens (inclusief lengte schepen). In 2022 wordt de Noordzee Ecosystem Overview geactualiseerd. Met dit project coordineert Wageningen Economic Research de integratie van de menselijke dimensie in de Noordzee Ecosystem Overview.

Publicaties