Project

Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie

Het ontwikkelen van een nieuwe standaard voor reiniging en desinfectie in de levensmiddelenindustrie. Dat is de ambitie van het onderzoeksproject Oppervlaktebesmettingen in de levensmiddelenindustrie.

Essentiële onderdelen in de borging van de microbiologische veiligheid en houdbaarheid van levensmiddelen zijn effectieve methodes van reiniging en desinfectie. Niet alleen van de procesomgeving, maar ook van de andere contactoppervlakken. De reinigingsstrategieën die de levensmiddelenindustrie momenteel hanteert, kunnen sterk worden verbeterd. Bijvoorbeeld door:

  • Een objectievere beoordeling van de risico's;
  • Het opstellen van heldere richtlijnen;
  • Beter inzicht in de opbouw van oppervlaktebesmettingen;
  • De effectiviteit van de verschillende beschikbare reinigingsstrategieën.

Wageningen Food & Biobased Research werkt bij dit onderzoek samen in een publiek-private samenwerking (PPS. 

Nieuwe standaard

Samen willen de partijen een nieuwe standaard voor reiniging en desinfectie ontwikkelen voor een aantal sectoren in de levensmiddelenindustrie. En deze ook implementeren. Deze ambitie zal worden gerealiseerd door onder andere de volgende activiteiten:

  • Vergroting van de kennis over oppervlaktebesmettingen. Beter inzicht in de risico’s waar bij het ontwerp en gebruik van apparatuur rekening mee moet worden gehouden in relatie tot oppervlaktebesmettingen;
  • Onderzoek naar toepasbaarheid van innovatieve technologieën zoals bijvoorbeeld koud plasma sterilisatie in reiniging en desinfectie van oppervlakken in de levensmiddelenindustrie;
  • Het bepalen van de effectiviteit en bruikbaarheid van een aantal reinigingsstrategieën (methoden, middelen, technologieën), die nu al op de markt zijn of nog in ontwikkeling;
  • Opstellen van (sectorspecifieke) richtlijnen voor effectieve reiniging van de procesomgeving (apparatuur, ruimte, gebruikers);
  • Implementatie van de kennis in de praktijk, o.a. door training van personeel (operators én schoonmakers) en leidinggevenden.

Met de kennis die in deze PPS wordt ontwikkeld kan de levensmiddelenindustrie in samenwerking met de schoonmaaksector gerichter werken aan het elimineren en beheersen van de grootste microbiologische risico’s.

Publicaties