Project

Optimaliseren van plantaardige eiwitopbrengst en kwaliteit door aanpassing condities in de naoogstfase

Om wereldwijde eiwittekorten te voorkomen is het belangrijk om de extractie van eiwitten uit nieuwe plantaardige biomassabronnen te optimaliseren. De effecten van omstandigheden na de oogst op de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van geëxtraheerde eiwitten zijn nog niet bekend voor deze bronnen.

Motivatie

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden zal de komende jaren 30-50% meer eiwit nodig zijn. Om binnen de beperkingen van onze planeet aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen, is een transitie naar het gebruik van meer plantaardige eiwitten, in zowel voeding als diervoeder, essentieel. Om negatieve effecten van intensieve productie op land- en watergebruik, ontbossing en bodemerosie te voorkomen, met name in kwetsbare gebieden zoals de Amazone, is het bovendien belangrijk om duurzamere toeleveringsketens te ontwikkelen van hoogwaardige (niet-allergene) eiwitten in Europa.

Ontwikkeling van lokale eiwitrijke toeleveringsketens vereist het gebruik van nieuwe eiwithoudende gewassen, nevenstromen van landbouwvoedingsgewassen of niet-voedselgewassen (waterzijdige planten, gras). Een huidige blinde vlek binnen deze toeleveringsketens is het effect van omstandigheden na de oogst op de eiwitopbrengst, kwaliteit en functionaliteit van fracties geïsoleerde eiwitten. Er zijn goede aanwijzingen dat de timing van oogst, behandeling, opslag en transport van de grondstof invloed heeft op de uiteindelijke opbrengst en kwaliteit van de verschillende eiwitten (bijvoorbeeld RuBisCo) die in de producten aanwezig zijn. Er is echter geen systematisch onderzoek naar deze kwestie gedaan.

Doel en aanpak van het project

Dit project vertegenwoordigt een verkenning van de mogelijke impact van naoogsttechnologie op de toeleveringsketens van eiwitten. Na-oogsttechnologie wordt voornamelijk ontwikkeld voor de levering van verse groenten en fruit. Het project onderzoekt eerst de potentiële voordelen van de toepassing van (nieuwe) post-harvest technologie en eiwitmonitoring, en wil daarna praktische en duurzame strategieën ontwikkelen om de beschikbaarheid, opbrengst en kwaliteit / functionaliteit van eiwitten te verhogen. Het project zal nieuwe wetenschappelijke kennis opleveren over het gedrag van eiwitten na de oogst in verse producten, gericht op de plantaardige eiwitindustrie. Daarnaast zal het inzichten opleveren hoe naoogsttechnologie kan worden gebruikt om het gehalte aan andere nutriënten in verschillende soorten gewassen op peil te houden en te monitoren. Verschillende soorten plantmateriaal komen aan bod, zoals bladeren, grassen en gedroogde peulvruchten. Dit uitkomsten van dit project zal de ontwikkeling van gezonde, veilige en duurzaam geproduceerde eiwitproducten voor voeding en diervoeder stimuleren, waarvan de Europese gemeenschap kan profiteren.

Publicaties