Project

Overzicht bestandsontwikkelingen IJsselmeer

Ten behoeve van duurzaam visserijbeheer is een overzicht  van de bestandsontwikkelingen in vier commercieel beviste bestanden in het IJsselmeer en Markermeer gewenst, te weten voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem. In maart 2023 wordt dit in een overzichtsrapportage opgeleverd, gericht op de ontwikkelingen in de bestanden en de visserij tot en met 2022. In oktober-december van 2023 zullen aan de voorbereidingen voor het overzicht voor maart 2024 gewerkt worden. Daarnaast wordt eind 2022 een rapport opgeleverd waarin de mogelijkheden worden besproken vangstreducties te bewerkstelligen via het beheer van de lengte van het gesloten visserijseizoen.   Hierbij worden de beschrijvingen van de ontwikkelingen gebaseerd op de informatie zoals verzameld in de jaarlijkse visstandmonitoring met de boomkor en electrokor (WOT-programma), en de logboekregistratie en marktbemonstering (BO-programma's).

Ten behoeve van duurzaam visserijbeheer is een overzicht  van de bestandsontwikkelingen in vier commercieel beviste bestanden in het IJsselmeer en Markermeer gewenst, te weten voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem. In maart 2023 wordt dit in een overzichtsrapportage opgeleverd, gericht op de ontwikkelingen in de bestanden en de visserij tot en met 2022. In oktober-december van 2023 zullen aan de voorbereidingen voor het overzicht voor maart 2024 gewerkt worden. Daarnaast wordt eind 2022 een rapport opgeleverd waarin de mogelijkheden worden besproken vangstreducties te bewerkstelligen via het beheer van de lengte van het gesloten visserijseizoen.

Hierbij worden de beschrijvingen van de ontwikkelingen gebaseerd op de informatie zoals verzameld in de jaarlijkse visstandmonitoring met de boomkor en electrokor (WOT-programma), en de logboekregistratie en marktbemonstering (BO-programma's).

Publicaties