Project

Partnership Safe and Sustainable Food Systems for People, Planet and Climate

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van het Horizon Europe partnerschap "Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate" en de strategische positionering van Nederlandse kennisinstellingen en transitiespelers in het kennis- en innovatienetwerk dat de transitie naar duurzame voedselsystemen in de EU ondersteunt.

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van het Horizon Europe partnerschap "Sustainable Food Systems for People, Planet & Climate" en de strategische positionering van Nederlandse kennisinstellingen en transitiespelers in het kennis- en innovatienetwerk dat de transitie naar duurzame voedselsystemen in de EU ondersteunt.

Publicaties