Project

PATHWAYS (cofin)

Ondanks de recente introductie van innovatieve productiesystemen, gaan voedselsystemen niet duurzamer transities volgen door een focus op "zeer tastbare, maar in wezen zwakke focuspunten". De identificatie en beoordeling van ontwikkelingsscenario's in de veehouderij is grotendeels gebaseerd op wetenschappelijke kennis die niet overweegt de bredere effecten van veranderingen in de landbouw die verder gaan dan dier- en veldschalen (bijvoorbeeld de bredere effecten op de samenleving en ecosystemen). Met andere woorden, innovatie in dit veld heeft over het algemeen niet onderkend dat voedselketen hoort bij het groter sociaalecologisch systeem. De beoordeling van veehouderijsystemen is vaak een uitdaging vanwege een los van operationele indicatoren voor belangrijke sociale en milieu aspecten, zoals biodiversiteit en dierenwelzijn, en het vastleggen van interacties tussen gewassen en dieren. Tegelijkertijd zijn de uitstoot van broeikasgassen zeer variabel en afhankelijk van verschillende factoren die met diersoorten en fysiologische toestand, voersysteem, gebouwen en het beheer van voergewassen gerelateerd worden. Verder, veel mensen hebben een suboptimale inname van micronutriënten en consumeren te veel energierijke voedingsmiddelen en de werkelijke voedingswaarde en biologische beschikbaarheid worden verwaarloosd bij voedsel milieubeoordeling. Met PATHWAYS zullen we erom een onderzoek agenda implementeren die is geïnspireerd op systeemdenken om het transformationele potentieel van 'duurzaamheidsinterventies' binnen voedselsystemen te identificeren en een geschikte en uitgebreide methodologie te ontwikkelen voor de beoordeling van veehouderij systemen en producten.

Het object van PATHWAYS is het om beleid, onderzoek en bedrijfsstrategieën te informeren ter ondersteuning van een transitie naar een duurzamere productie en consumptie voor een holistisch duurzaam voedselsysteem. We zullen dit bereiken door het meenemen van de huidige veehouderijsystemen door verbeterd en nieuwe indicatoren, de identificatie van de wisselwerkingen en synergiën van innovaties, en door de evaluatie van scenario's voor duurzame ontwikkeling om geloofwaardige, relevante en effectieve transitiepaden om te ontwikkelen. Om ons doel te bereiken, hebben we de beste wetenschappelijke expertise in Europa in verschillende disciplines samengebracht, inclusief dierenwelzijn, milieu- en economische beoordeling en beleidsanalyse. Dit om nieuwe en wetenschappelijk ondersteunde holistische duurzaamheidsbeoordelingsmethoden te ontwikkelen om de beste huidige en toekomstige productiesystemen en waardeketen te inschatten bereikt wordt. Samenwerking en co-design met stakeholders van de industrie zullen om de opname van innovaties te maximaliseren zorgen. Nationale praktijkhubs en een Europees multi-actorplatform zullen een betrokken co-design van transitiepaden mogelijk maken, terwijl innovatieve proeftuinen het testen en delen van innovatieve oplossingen mogelijk zullen maken. Een praktijkgemeenschap zal de multi-actorbenadering uitbreiden naar een breed scala van belanghebbenden.

 

Publicaties