Project

Perspectief landbouw

Om meer grip te krijgen op aspecten waarom de landbouw in Nederland als wereldwijde koploper in duurzame productie toekomst heeft, wat nodig is om deze transitie te maken en om in deze gewenste langjarige transitie perspectief de bieden aan ondernemers wordt een eerste schets gemaakt wat het perspectief van landbouw in verschillende type gebieden is en wat er nodig is om hier aan ondernemers langjarig perspectief te bieden. Uit dit schrijven moet blijken hoe de landbouw ook bijdraagt aan de andere doelstellingen in Nederland (klimaat, nitraatrichtlijn, KRW), welke vormen van landbouw hierbij en waar perspectief bieden en hoe ondernemers hun vakmanschap kunnen inzetten ten behoeve van een verdienstelijke landbouw en bijdrage aan brede welvaart in gebieden.

Een globale schets wordt gemaakt van de perspetieven van landbouw en zijn bijdrage aan de doelstellingen van Nederland aan het stikstofdossier, klimaat, nitraatrichtlijn en KRW.

Publicaties