Project

PLAID (peer to peer learning)

Het project richt zich op het verbeteren van de innovativiteit en duurzaamheid van de land- en tuinbouw door het verbeteren van de toegang tot en de mogelijkheden voor high quality peer-to-peer learning op commerciële landbouw bedrijven (boeren leren van boeren).

Demo's op landbouwbedrijven zijn er op gericht om dit onderling leren te versterken, maar er is erg weinig bekend over typeringen, aanpakken,  effectiviteit en verbinding met private en publieke initiatieven. Een belangrijk element hierin is het beschrijven van een aanpak waarmee boeren zelf demonstraties kunnen vormgeven op hun eigen bedrijf, zowel rechtstreeks in de praktijk met groepen collegas als met behulp van virtuele methoden.

De kern van de Nederlandse bijdragen ligt in:

  • Bijdragen aan conceptual framework voor de beschrijving en analyse van demo-activiteiten.
  • Inventarisatie van alle  demo-activiteiten op praktijkbedrijven over de verschillende sectoren, in de laatste 2 à 3 jaar. Een overzicht met veel detail over diverse aspecten van de demo, zoals opdrachtgevers, financiering, onderwerp, type activiteit tijdens de demo, aantal bezoekers etc.. Het PLAID project werkt deels samen met het AgriDemo F2F project. Als gevolg daarvan wordt de inventarisatie samen met ZLTO (verantwoordelijk voor inventarisatie in ander project) uitgevoerd.
  • Nederland is coördinator voor het werkpakket dat alle 24 case studies coördineert (Nederlandse demo cases worden door het NL team in detail geanalyseerd)
    • In de case studies gaat het om: het identificeren en doorgronden van succesvolle demonstraties: wat zijn de sleutel-elementen voor efficiënte en effectieve demonstraties en demonstratie technieken; in kaart brengen best practices,
    • Voortbouwend op de resultaten van de case studies: Uitwerken van richtlijnen, indicatoren, decision-support tools en evaluatiemethoden voor agrarisch ondernemers en de agro-industrie om goede demos vorm te geven.

Publicaties