Project

Plantenviruscollecties

Voor de ontwikkeling en validatie van diagnostica voor plantpathogenen is referentiemateriaal onmisbaar. Door achterstallig onderhoud is de kwaliteit van bestaande referentiecollecties gedaald tot een punt waarop niet langer op het materiaal vertrouwd kan worden. Dit project beoogt het terug op peil brengen van collecties van referentie-isolaten van gereguleerde plantenvirussen en viroïden voor Nederland, waarbij actief wordt ingezet op samenwerking op Europees niveau. Het opnemen van de gegenereerde data in Q-bank en bijbehorende isolaten in een fysieke collectie maakt dat beide toegankelijk en beschikbaar zijn voor diagnostische en onderzoeksactiviteiten.

Hoogwaardige diagnostica en toetsingsmethoden voor plantenpathogenen vormen een belangrijke pijler onder het Nederlandse exportsucces van land- en tuinbouwproducten.

Plantenvirussen en viroiden

Doel van het project is terug op peil brengen van een gemeenschappelijke en kwalitatief hoogwaardige collectie van referentie-isolaten van gereguleerde plantenvirussen en viroiden voor Nederland en samenwerking op dit gebied op een Europees niveau. Door het ontwikkelen en implementeren van gemeenschappelijke Europese standaarden voor de karakterisering, handhaving en opslag van referentie-virusisolaten wordt de kwaliteit van zowel data als referentiemateriaal gegarandeerd. Het opnemen van de gegenereerde data in Q-bank en van de virus isolaten in een fysieke collectie gegarandeerd het beschikbaar komen en houden van cruciaal referentiemateriaal en hun karakteristieken.

Publicaties