Project

Positieflijst: beoordeling t.b.v. positieflijst zoogdieren, vogels, reptielen en amfibiën

De uitspraak van het CBb (28-03-2017) maakt o.a. duidelijk dat potentieel een zeer groot aantal diersoorten door een nog in te stellen Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) moet kunnen worden beoordeeld. De beschikbare systematiek Positieflijst 2.0 vergt daarmee een te omvangrijke inspanning. Een sterke vereenvoudiging en daarmee een geheel nieuwe systematiek is derhalve noodzakelijk. LNV geeft daarbij aan dat de wetenschappelijke validiteit van de systematiek en de beoordeling voor haar onverminderd belangrijk is.

Voor de ontwikkeling van de nieuwe systematiek is de bestaande Positieflijst Adviescommissie (ADVIESCOMMISSIE) gevraagd te komen met een voorstel voor een groep van onafhankelijke wetenschappers die met gezag LNV kunnen adviseren over de mogelijkheden om binnen de aangegeven kaders (Andibel-arrest, Wet Dieren, kosteneffectiviteit) een wetenschappelijk valide systematiek te ontwikkelen die door een formeel in te stellen Wetenschappelijke Adviescommissie Positieflijst (WAP) kan worden gehanteerd.

Publicaties