Project

Position paper protein transition

De vraag naar nieuwe, duurzame eiwitbronnen, zoals vlinderbloemigen, microbiële eiwitten, insecten en kweekvlees groeit. Eerder onderzoek naar bijvoorbeeld het gebruik van insecten heeft aangetoond dat dit voedselveiligheidsrisicos met zich mee kan brengen. Daarom wordt in dit project onderzoek gedaan naar de gevolgen van de eiwittransitie voor de voedselveiligheid.

Volgens de Nationale Eiwitstrategie die recent is uitgebracht door het ministerie van LNV, wordt de komende jaren ingezet op de teelt en de ontwikkeleing van andere, alternatieve eiwitbronnen om zo minder afhankelijk te worden van import en bij te dragen aan een duurzame landbouw. Naast positieve effecten, kan een dergelijke eiwittransitie ook leiden tot de opkomst van nieuwe voedselveiligheidsgevaren. Zo is van insecten bekend dat ze contaminanten zoals zware metalen en pesticiden kunnen ophopen. Ook kan het gebruik van alternatieve eiwitten leiden tot kruisreacties van allergenen.

Voedselveiligheidsgevaren

Het doel van dit project is om de mogelijke voedselveiligheidsgevaren die kunnen voorkomen als gevolg van het gebruik en de productie van alternatieve eiwitten, in kaart te brengen. Daarnaast zal onderzocht worden welke acties nodig zijn om adequate te anticiperen op voedselveiligheidsgevaren. Het gaat hier bijvoorbeeld om het in kaart brengen van de analytische methoden die nodig zijn om voedselveiligheidsgevaren gerelateerd aan eiwittransitie goed op te kunnen pikken, maar ook het in kaart brengen van relevante vraagstellingen voor verder onderzoek.

Er zal literatuuronderzoek worden uitgevoerd en zullen er expertsessies worden georganiseerd om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen m.b.t. de eiwittransitie en de mogelijke detectie van potentiële voedselveiligheidsgevaren gerelateerd hieraan.

Publicaties