Project

Potenties van extra eiwitproductie

Dit project gaat in op de vraag naar het handelingsperspectief van Nederland om de afhankelijkheid van eiwitimport te reduceren. Hiertoe wordt de huidige eiwitproductie geschat, geschetst hoe en in welke mate de opbrengsten van huidige productievormen verhoogd kunnen worden en wat mogelijkheden en belemmeringen zijn van 'nieuwe' eiwitbronnen.

In het kader van de eiwitstrategie is beter kwantitatief inzicht gewenst in mogelijkheden om eiwit productie te verhogen. Daartoe worden in dit onderzoek opties voor verhoging van gangbare productievormen en nieuwe bronnen en processen verkend: (1) verhoging van eiwitproductiviteit en benutting van gewassen op het huidige Nederlandse landbouwareaal, (2) nieuwe bronnen, niet-grondgebonden en (3) benutting van nevenstromen en stromen die nu als afval worden verwerkt.

Publicaties