Project

Precisietuinbouw

De tuinbouw beschikt over veel logistieke dragers: oogstwagens, schaarwagens, spuitbomen, tractoren en drones komen op iedere vierkante meter. Positiebepaling en autonome navigatie is opgelost. Computing power is aan boord of gemakkelijk te integreren. Het moet daarom de ambitie zijn om in een kas, boomgaard of open groenteperceel alle planten en iedere vierkante meter te beoordelen op gecontroleerde groei.

Het uiteindelijke doel van deze PPS moet zijn om door controlled growing van individuele planten te komen tot een verbeterde kwaliteit, effectievere benutting van energie, minder belastende gewasbeschermingsmiddelen en een voorspelbare time to market met minder uitval te komen tot een hoogwaardiger en duurzamer product.

Vier werkpakketten

Het doel wordt gerealiseerd door een viertal inhoudelijke werkpakketten en een werkpakket voor communicatie, innovatie en coördinatie. De vier werkpakketten met ieder een eigen partnerconsortium bestaan uit: WP1 Fenotypering; WP2 Smart open tuinbouw; WP3 Smart glastuinbouw en WP4 Gezonde plant fundamentals.

Betrokken branche-organisaties

Het project wordt gedragen door de grote branche-organisaties in de primaire productie van voedsel als o.a. LTO en NFO en de toeleverende industrie FME, Fedecon en AVAG. Branche-organisaties zien in lokale monitoring een kansrijk nieuw perspectief voor de Nederlandse tuinbouw en tuinbouw wereldwijd.

Indien de conditie van de plant beter vastgesteld kan worden zal dit leiden tot:

  1. Reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
  2. Betere benutting van biologische bestrijders
  3. Efficiëntere inzet van arbeid
  4. Sneller inzicht in de kwaliteit van nieuwe rassen
  5. Reductie van het gebruik van energie in de glastuinbouw
  6. Homogenere kwaliteit van producten
  7. Verbeterde marktaansluiting

Publicaties