Project

Predatierisico gemerkte glasaal

Glasaalmonitoring wordt sinds 1938 uitgevoerd na de afsluiting van de Zuiderzee door de Afsluitdijk. Op deze plaats worden elk seizoen 400-600 trekken verzameld (8 trekken per nacht), wat het tot een van de meest uitgebreide monitoringgebieden in Europa maakt en van belang voor het ICES-advies. Sinds 1990 worden ook andere locaties langs de Nederlandse kust gemonitord door vrijwilligers die zijn uitgerust met kleine vierkante hijsnetten. Op deze locaties is de inspanning afhankelijk van de motivatie van de vrijwilligers.

Als gevolg van de achteruitgang van de palingpopulatie worden veel nultellingen gedaan en raken vrijwilligers gedemotiveerd. Bovendien zijn er veel migratiemaatregelen genomen om de migratie van glasaal langs de kust te verbeteren. Deze verbeteringen zijn rechtstreeks van invloed op een indexwaarde en maken een vergelijking van jaar tot jaar onduidelijk.

Om deze reden is een andere methode (glasaaldetector) ingevoerd die naast het liftnetprogramma wordt gebruikt. Deze methode is robuuster en garandeert een gelijke inspanning op verschillende plaatsen. Bovendien kunnen met de terugvangst van gemerkte glasaaltjes schattingen worden gemaakt van de bestandsdichtheid en de verblijfplaats. Voor de indexwaarden worden deze ramingen steeds belangrijker wanneer migratiemaatregelen of andere aanpassingen zijn doorgevoerd. Aanpassingen zullen de indexwaarde beïnvloeden en kunnen worden gecorrigeerd door ramingen van de verblijftijd. Het is echter onbekend of deze markeringsmethoden en schattingen worden beïnvloed door predatie. Als het predatierisico hoger is dan dat van ongemerkte vis, als gevolg van de zichtbare gekleurde merktekens, worden de schattingen van de bestandsdichtheid overschat en zal de verblijftijd worden onderschat.

Doel van dit project

Merk-terugvangst experimenten zijn nodig om aanbod schattingen te maken langs de Nederlandse kust. Daarnaast is verblijftijd een maat voor barrièrewerking van een gemaal of ander type barrière. Het is echter onbekend in hoeverre predatierisico wordt verhoogd door het merken van glasaal. Deze studie beoordeeld of er een verhoogd risico is op de predatie van glasaal door het gebruik van merkmethodes.

Publicaties