Project

Prijsindicaties veehouderij

Jaarlijks dienen er uitgangspunten te komen voor begrotingsnormen voor onder meer schadevergoedingen voor de veehouderij.

Het ministerie van LNV heeft behoefte aan inzicht in het prijzenniveau van de agrarische producten om met behulp daarvan in het kader van haar beleidsinstrumentarium inschattingen te kunnen maken van rendementen, schadevergoedingen, subsidieniveaus etc.

De Directie DAK wil namens het ministerie van LNV graag een antwoord op de volgende hoofdvraag:

Wat is het niveau van de prijs per relevant product in het jaar voorafgaand waarin er afspraken gemaakt worden over de prijzen, en de verwachte prijs op de langere termijn voor dit product?

Publicaties