Project

Program Core Team

Onze aanpak richt zich op het vaststellen van de agenda, het versnellen van een duurzamere, gezondere en rechtvaardigere eiwittransitie, en de zoektocht naar alternatieven die de transitie faciliteren. Dit investeringsthema richt zich op drie kernthemas; protein functionality, biochemical processes en complex transition networks, en verbindt datasets via het insight platform.

De visie van WUR is om samenhang tussen verschillende disciplines te verkennen en een eiwittransitie mogelijk te maken, en een voortdurend dialoog te creëren waarbij continue nieuwe onderzoeksprogrammas ontstaan. Alternatieven die de transitie kunnen faciliteren zijn: alternatieve eiwitbronnen en producten, alternatieve consumptiepatronen en alternatieve beleidsmaatregelen.

Eiwitten zijn essentiële bouwstenen voor het leven op aarde. Huidige trends in eiwitproductie en -consumptie wijzen op een dreigende crisis. Samen met de toenemende welstand is de consumptie van dierlijke eiwitten wereldwijd toegenomen. Indien deze trend zich voortzet, samen met een bevolkingsgroei tot 9 miljard in 2050, betekent dit dat we het gebruik van onze hulpbronnen moeten overtreffen. Een overgang naar een duurzame eiwitconsumptie is hiervoor nodig.

Kenniskloof

Er is weinig bekend hoe deze transitie kan worden gefaciliteerd en wat de haalbaarheid, en de biologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen zijn. Het doel van dit investeringsthema is om deze kenniskloof te dichten door te werken aan het verbinden van datasets via het insight platform en drie kernthemas; protein functionality, biochemical processes en complex transition network. In combinatie en samen met het insight platform leveren deze wetenschapsthemas resultaten op drie impactdomeinen: meer en betere eiwitten, efficiënte productie en gebruik van eiwitten, en voedsel en de samenleving. Het insight platform levert ook nieuwe kennis om innovatieve beleidsvorming te voeden.

Kernteam

Het kernteam ondersteund de coördinatoren van het investeringsthema en bestaat uit leden van verschillende wetenschapsgroepen van zowel Wageningen Universiteit als Wageningen Research. Taken van het kernteam zijn onder andere: Het monitoren van het totale projectportfolio en van het totale karakter van het van het projectportfolio, het waarborgen van het balans tussen belanghebbende van Wageningen universiteit en Wageningen research, en het definiëren van in te dienen projecten en prioriteren van ingediende projecten.

Publicaties