Project

Programma-aanpak centrale leefomgevingsvraagstukken

Dit project zet er op in het WOT-onderzoek voor het PBL zo te programmeren dat kennis wordt ontwikkeld die nodig is voor de leefomgevingsvraagstukken die de komende jaren in de wettelijke rapportages aan de orde zullen komen.

Het onderzoek dat de WOT NM uitvoert voor de wettelijke rapportages die het PBL uitbrengt, vraagt veelal een meerjarige inspanning. Door dit onderzoek programmatisch aan te pakken willen we waarborgen dat de juiste kennis wordt ontwikkeld voor de op een termijn van enkele jaren uit te brengen wettelijke rapportages. Daarvoor is het nodig dat onderzoeksvragen blijven aansluiten bij de zich ontwikkelende visies op leefomgevingsvraagstukken en de vragen die de daarmee samenhangende beleidsontwikkeling met zich meebrengt.

Publicaties