Project

Programma SL Bosbeheer en Revitalisering 2023-2027; Actualiseren Kengetallen

De Bossenstrategie wil bijdragen aan het behalen van klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Om de Bossenstrategie en de uitvoering van het Klimaatakkoord te monitoren zijn actuele kengetallen randvoorwaardelijk.  

De Bossenstrategie wil bijdragen aan het behalen van klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen. Om de Bossenstrategie en de uitvoering van het Klimaatakkoord te monitoren zijn actuele kengetallen randvoorwaardelijk.

Publicaties