Project

Promotion of model quality and guidelines / labels

Het project heeft tot doel het modelkwaliteitszelfevaluatieformulier en het auditproces te optimaliseren en de modellengemeenschap uit te breiden met meer auditors en datawetenschappers.

Het vorige project van de Wageningen Modeling Group heeft praktische handvatten ontwikkeld om ons modelkwaliteitsmanagement binnen WUR te sturen. Deze hulpmiddelen omvatten een vragenlijst voor zelfbeoordeling van modelkwaliteit, modelauditproces, Wageningen Model Gallery, Good Modeling Practice-wikipagina en richtlijnen voor het creƫren van modelwaarde. Naast de tools is er de afgelopen jaren een modelcommunity gevormd met modelleurs, modelstewards, instituutsmodelauditors etc. Sinds 2019 wordt jaarlijks met succes de Wageningen Modeling Workshop georganiseerd.

Onze huidige uitdaging is het toepassen van deze kwaliteitsnormen binnen de operationele praktijk van modelontwikkeling binnen WR en het inbedden van het proces van modelkwaliteitsborging binnen de operationele cyclus van WR. WR heeft dringend het overzicht nodig van onze modellen en hun kwaliteit. Om aan deze uitdagingen te voldoen, stellen we 1) een Wageningen Modeling Unit voor, ondersteund door een basisfinanciering (afzonderlijk voorgesteld), en 2) een KB-project voor ontwikkeling (voorgesteld in dit projectplan).

Publicaties