Project

Pulsvisserij en gezonde bestanden zeebaars

Pulsvisserij Communicatie, Logboek analyse.
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in 2014 een proefproject opgesteld voor extra vergunningen voor de pulsvisserij in het kader van de aanlandplicht. De pulsvisserij wordt gezien als een selectievere visserij met minder visdiscards waardoor het makkelijker zou zijn om de aanlandplicht in te voeren. Daarnaast wordt de pulsvisserij gezien als een visserij met minder bodemberoering en minder energieverbruik t.o.v. de traditionele visserij.  

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) beoogt niet alleen een economisch gezonde visserij maar ook een ecologische verantwoorde visserij. Sinds 2010 neemt de zeebaars (Dicentrarchus labrax) populatie in Europa gestaag af. Deze afname wordt gerelateerd aan een te hoge visserji-inspanning en een lage aanwas van jonge zeebaars sinds 2008 (ICES, 2005). Sinds 2015 zet het ministerie van EZ vangstbeperkende maatregelen in m.b.t. de visserij om bij te dragen aan het herstel van de zeebaarspopulatie.

Project

In het proefproject is een uitgebreide onderzoeksagenda opgenomen die gedeeltelijk binnen dit project wordt opgepakt. Daarnaast richt dit project zich op de communicatie over de pulsonderzoeken naar de buitenwereld. Ook worden de vangstdata uit logboekgegevens van alle pulskor schepen op individueel trek niveau geanalyseerd. De data zal gebruikt worden om een inschatting te kunnen maken van de verandering in vangstefficientie als gevolg van de introductie van de pulskor. Het resultaat van het project zal bijdrage aan de overkoepelende evaluatie van de effecten van de transitie van de platvisvisserij van de traditionele boomkor naar de pulskor.

Publicaties

Lees meer in de dossiers