Project

PvA duurzamere geitenhouderij op Bonaire

In dit project wordt gewerkt aan een verdere uitwerking van een gedragen plan van aanpak voor de transitie van de geitenhouderij op Bonaire naar een duurzamere en professionele sector, die geen schade meer berokkent aan de terrestrische en aquatische natuur op het eiland. 

Een belangrijke oorzaak van de degradatie van het koraal rond Bonaire is de erosie die wordt veroorzaakt door grote aantallen loslopende geiten op het eiland. Wageningen Livestock Research heeft eerder de mogelijkheden verkend voor een oplossing van deze problematiek en is gekomen met de kaders voor een gedragen plan van aanpak voor de transitie van de geitenhouderij op Bonaire naar een duurzamere en professionele geitenhouderij sector.

Om besluitvorming mogelijk te maken naar realisatie van zon sector in combinatie met professionele veevoeder productie dienen de verschillende onderwerpen binnen een Plan van Aanpak verder te worden uitgewerkt. Resultaat van dit project is een gedragen Plan van Aanpak om de transitie in gang te zetten naar een duurzamere en professionele geitenhouderij op Bonaire, waarin geiten niet meer loslopen, waardoor de natuur op land en in zee (waaronder het koraal) geen schade meer van geiten ondervinden.

Publicaties