Project

Realisatie Landelijke Voorziening

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De BRO bouwt voort op bestaande registraties van ondergrondgegevens, zoals BIS Nederland (Bodem Informatie Systeem) dat wordt beheerd door Wageningen Environmental Research en DINO (Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond) van TNO.

Er komen voortdurend nieuwe gegevens bij, onder meer afkomstig van bodemkundig veldwerk, meetnetten, vergunningen en civieltechnische werkzaamheden. De BRO bevat authentieke gegevens over de geologische en bodemkundige opbouw en samenstelling van de Nederlandse ondergrond en de daarin aanwezige natuurlijke hulpbronnen, waaronder grondwater, delfstoffen als zand en grind en energiebronnen als aardolie en aardgas. Al deze gegevens zijn kosteloos beschikbaar en toegankelijk voor alle overheden, bedrijven en burgers.

Een groot deel van de gegevens van BIS Nederland is al overgebracht naar de Basisregistratie Ondergrond:

  • de bodemkundige boorgegevens vindt u op www.dinoloket.nl en in het 2e kwartaal ook via www.pdok.nl
  • de Bodemkaart van Nederland en de Geomorfologische Kaart van Nederland zijn te vinden op www.pdok.nl

De bijbehorende documentatie - die gefaseerd ter beschikking zal worden gesteld - vindt u op www.basisregistratieondergrond.nl.

BRO is onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties

Met dit stelsel ver­betert de overheid haar dienstverlening door belangrijke gegevens over onder andere personen, bedrijven, gebouwen en de ondergrond binnen de overheid te delen. Het stelsel werkt volgens het principe 'eenmalig inwinnen, meervoudig gebruiken'. De gegevens over de ondergrond worden voortaan op één plek beheerd en beschikbaar gesteld, waarna ze veelvuldig hergebruikt kunnen worden.

De BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via één digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Dat gebeurt met zogeheten webdiensten: dankzij goed gestructureerde formulieren en protocollen kunnen gebruikers gegevens opvragen of een berekening laten uitvoeren.

Publicaties