Project

RECARE

De bodem heeft tal van functies en is daarmee van cruciaal belang voor het welzijn van mensen. Omdat bodemformatie een extreem langzaam proces is, kan de bodem worden gezien als een niet-hernieuwbare grondstof. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat op sommige plaatsen de bodem 100 keer sneller verdwijnt dan dat hij wordt gevormd. De bodem moet daarom adequaat worden gemonitord, beschermd en geconserveerd om ervoor te zorgen dat deze belangrijke bodemfuncties niet verminderen of zelfs verloren gaan.

Hoewel er veel kennis voorhanden is over bodembedreigingen in Europa, is deze kennis gefragmenteerd en onvolledig, met name wat betreft de complexiteit en het functioneren van bodemsystemen en hun wisselwerking met menselijke activiteiten.

RECARE heeft als belangrijkste doel effectieve preventie-, sanerings- en restauratiemaatregelen te ontwikkelen met behulp van een innovatieve transdisciplinaire aanpak. Dit gebeurt door het actief integreren en stimuleren van de kennis van stakeholders en wetenschappers in 17 Case Studies over een reeks bodembedreigingen in verschillende biofysieke en sociaalmaatschappelijke omgevingen binnen Europa. Deze Case Studies:

i) evalueren de huidige staat van degradatie en conservatie met behulp van een nieuwe methode op basis van de WOCAT-mappingprocedure,

ii) kwantificeren de effecten van degradatie en conservatie op bodemfuncties en ecosysteemdiensten op een geharmoniseerde, ruimtelijk expliciete manier, waarbij rekening wordt gehouden met de kosten en baten en mogelijke trade-offs,

iii) evalueren de preventie-, sanerings- en restauratiemaatregelen die in een participatieproces zijn geselecteerd en geïmplementeerd wat betreft effectiviteit en

iv) beoordelen de toepasselijkheid en impact van deze maatregelen op Europees niveau met behulp van een nieuw geïntegreerd biofysiek en sociaalmaatschappelijk model, waarbij rekening wordt gehouden met de bodemgebruikdynamiek als gevolg van o.a. economische ontwikkeling en beleid. Bestaande nationale en Europese beleidsregels worden beoordeeld en vergeleken om mogelijke incoherentie, tegenstrijdigheden en synergiën te ontwaren. Er zal beleid worden geformuleerd op basis van de bevindingen van de Case Studies en hun integratie op Europees niveau. De overige activiteiten zullen gepaard gaan met een uitgebreide verspreidings- en communicatiestrategie, waaronder de ontwikkeling van een online informatie- en communicatiehub. Dit moet ervoor zorgen dat de projectresultaten op het juiste moment en in het juiste formaat worden gedeeld met een variëteit aan stakeholders om hernieuwde zorg voor de Europese bodem te stimuleren

Publicaties

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan


- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan