Project

Recycling and end-of-life strategies for sustainability and climate

Onze huidige lineaire economie moet veranderen in een circulaire economie om klimaatverandering en uitputting van onze hulpbronnen tegen te gaan. Het combineren van recycling en circulair gebruik van koolstof gebaseerde materialen met de transitie van fossiele bronnen naar biobased grondstoffen zal leiden tot koolstof negatieve materialen. Voorbeelden van circulair gebruik/recycling van koolstof gebaseerde (biobased) materialen zijn papierrecycling en recycling van post-consumer kunststofverpakkingen. Toch zijn er veel meer materialen en producten waarvoor circulair gebruik mogelijk gemaakt moet worden.

Dit project richt zich specifiek op textielrecycling en recyclebare composiet (thermoharders) die specifieke nieuwe strategieën voor recycling nodig hebben. Ontwikkelingen en kennis met betrekking tot recycling van papier en kunststof worden gebruikt om deze ontwikkelingen te versterken, waaronder technische uitdagingen en oplossingen, consumentperceptie, gedrag, veiligheid, en risicokwesties.

Doel

Het doel van dit project is de ontwikkeling van verbeterde en nieuwe strategieën voor veilig hergebruik en recycling van koolstofgebaseerde materialen; textiel en composietmaterialen. In het project wordt onderzocht welke technologische routes het meest kansrijk zijn (sortering, recycling, re-design, materiaalontwikkeling), worden methodes voor het bepalen van veiligheidsrisicos van gerecyclede producten ontwikkeld en worden methodes voor het meten van de consumentenacceptatie van circulaire/gerecyclede producten ontwikkeld.

Publicaties