Project

REFINE project - optimalisatie van de raffinage van plantaardige oliën en vetten

3-MCPD is een chemische stof die de laatste jaren onder de aandacht staat van de voedingsmiddelenindustrie, (inter)nationale autoriteiten en de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). 3-MCPD kan gevormd worden tijdens de raffinage van het veel gebruikte palmolie, maar ook bij andere oliën. Naast esters van 3-MCPD kunnen ook esters van 2-MCPD en glycidol gevormd worden in dit proces. Deze stoffen zijn in bepaalde mate toxisch en het is daarom van belang dat de gehalten in voeding geminimaliseerd worden. Door de condities tijdens raffinage aan te passen kan de vorming van deze stoffen verminderd worden. Het is echter nog niet duidelijk welke condities het meest effectief zijn.

Dit project onderzoekt deze kennishiaten door diverse raffinagecondities te testen in een pilot-plant en of ze toepasbaar zijn op een breed scala aan plantaardige oliën en vetten. Op basis hiervan kunnen bedrijven en overheden geadviseerd worden over de meest effectieve mitigatiestrategieën voor het minimaliseren van deze ongewenste contaminanten.

Doelstellingen project

Dit project heeft als doel om de raffinageproces van plantaardige oliën te verbeteren voor minimalisatie van procescontaminanten en een optimale productkwaliteit. Het project is onderverdeeld in de volgende onderliggende doelstellingen:

  1. Ontwikkelen van mitigatiestrategieën voor reductie van de procescontaminanten 3-MCPD, 2-MCPD en glycidol
  2. Strategieën testen in een experimentele raffinage pilot plant en doorvertalen naar een full-scale raffinage
  3. Het ontwikkelen van meetmethodes voor 3-MCPD(esters), 2-MCPD(esters) en glycidol (glycidyl esters) en hun reactie intermediairen
  4. Het ontwikkelen kinetische modellen voor voorspelling van de vorming van procescontaminanten

Aanpak

Plantaardige olie procescondities zoals tijd, temperatuur, hoeveelheid bleekaarde, herhaalde deodorisatie en wassen met water zullen onderzocht voor reductie van 2-, en 3-MCPD esters en glycidyl esters met behoud van productkwaliteit. De experimenten in een speciaal hiervoor ingerichte pilot plant zorgen voor goede vertaling naar de praktijk. Meetmethodes voor 2- en 3-MCPD esters en glycidyl esters zullen worden ontwikkeld om de effectiviteit van de mitigatiestrategieën te toetsen.

In de eerste fase van het project is de focus op palmolie, daarna ook op zonnebloemolie, raapzaadolie, etc. De vorming van 2- en 3-MCPD esters en glycidyl esters loopt via een complex reactienetwerk. Met behulp van non-targeted chemische analysemethodes kan het reactienetwerk in kaart gebracht worden en met multi-respons kinetische modellen de vormingskinetiek van 2- en 3-MCPD esters en glycidyl esters achterhaald worden in relatie tot verschillende processing condities (tijd, temperatuur, hoeveelheid bleekaarde, etc.). Op deze manier kunnen optimale processing condities bepaald worden, waarbij kwaliteit van het eindproduct behouden blijft en de concentratie aan de processing contaminanten in het eindproduct zo laag mogelijk blijft.

Beoogde resultaten

  • Een overzicht van processingcondities met optimale kwaliteit van het eindproduct en geminimaliseerde procescontaminanten
  • Meetmethoden voor bepaling van 2-, 3-MCPD(esters) en glycidol (glycidyl esters), en de reactieintermediairen.
  • Een overzicht van het reactienetwerk en kinetiek vanuit de multi-response kinetische modellen
  • Rapportages en workshops over de meest kansrijke aanpakken voor reductie van 2-, 3-MCPD(esters) en glycidol (glycidyl esters)

Publicaties