Project

REFRESH: vermindering van voedselverspilling

REFRESH was een EU-programma voor onderzoek en innovatie, gefinancierd door het Horizon 20202015-programma van de Europese Unie (EC nr. 641933). Het REFRESH-project leverde een bijdrage aan de realisatie van 30% minder voedselverspilling in Europa in 2025 en het maximaliseren van de waarde van onvermijdbaar voedselafval en van verpakkingsmaterialen. Ook is een integraal ‘actiekader’ (Framework for Action) ontwikkeld op basis van strategische overeenkomsten voor de gehele leveringsketen, om zo te komen tot een duurzamer en veiliger Europees voedselsysteem. Hiervan kunnen economie, milieu en maatschappij in Europa de vruchten plukken (H2020 / EC Circular Economy Package).

Het doel van Wageningen Food & Biobased Research binnen REFRESH was het mogelijk maken van actie binnen resourcesystemen van voedsel en biomassa en hiermee een brug te slaan tussen wetenschap en impact. Via toegepast onderzoek naar consumentinzichten, ketenbeheer en valorisatie van voedsel en verpakkingsmaterialen is een aanzet gemaakt voor duurzame veranderingen van het voedselsysteem. En daarmee ook een verbetering van onze gegevensanalyse en modellingexpertise en onze strategische positie binnen sterke netwerken van relevante belanghebbenden in Europa.

Vervolgstappen REFRESH

Via de actiekaders van REFRESH was Wageningen Food & Biobased Research de innovatiepartner voor duurzame groei. Daarbij werkten we samen met frontrunners, innovatieve MKB’ers en industriële en maatschappelijke partners. Wageningen Food & Biobased Research was de coördinator van het REFRESH-project en positioneert Nederland daarmee als een van de vier pilotlanden binnen het project.

Halvering van voedselverspilling in Europa is volgens WFBR haalbaar als de resultaten en inzichten van REFRESH worden opgepakt door een EU-breed netwerk van nationale publiek-private ecosystemen te bouwen. Het versnellen en vergroten van schaalbare innovaties die voedselverspilling structureel voorkomen is daarbij essentieel. Daarbij blijft het van belang om te harmoniseren in zowel het kwantificeren van verspilling als het geïntegreerd beleid te ontwikkelen om barrières weg te nemen en de juiste incentives te creëren voor bedrijven en consumenten.

REFRESH eindresultaten

Download de simulatietool

In deze demo wordt op eenvoudige wijze getoond hoe kleine veranderingen een groot effect op voedselverspilling kunnen hebben. Ook is te zien welke invloed het gedrag van consumenten op voedselverspilling heeft. U kunt scenario's uittesten en de beste oplossing voor uw bedrijf kiezen. Wilt u weten hoe simulatie uw bedrijf kan helpen verspilling te voorkomen? Neem dan contact op met onze expert.

Publicaties